Slovenský English German Hungarian

AKTUALITY

Profil spoločnosti
05. máj 2014 - Služby na vysokej úrovni poskytujeme od roku 1993. Pôsobíme v se...
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
16. december 2013 - - účinnosť: 01.12.2013 - oblasť zmeny: základné imanie pri založ...
Účtovníctvo

  • vedenie a rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH
  • saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách
  • účtovanie nákladov a výnosov pre jednotlivé spoločnosti a organizačné zložky
  • spracovanie účtovnej závierky, spracovanie štatistických výkazov
  • vypracovanie metodiky účtovania a spracovanie podkladov pre jednotlivé spoločnosti
  • účtovné poradenstvo
  • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
  • INTRASTAT – SK hlásenia
  • vypracovanie finančnej analýzy, ktorá umožňuje prehľad a porovnávanie účtovných výkazov za dané časové obdobia