Slovenský English German Hungarian

AKTUALITY

Profil spoločnosti
05. máj 2014 - Služby na vysokej úrovni poskytujeme od roku 1993. Pôsobíme v se...
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
16. december 2013 - - účinnosť: 01.12.2013 - oblasť zmeny: základné imanie pri založ...
Audit

  • audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom
  • audit vnútorných kontrolných procesov
  • audit priebežných výkazov 
  • audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu
  • overenie použitia finančných prostriedkov poskytovateľa
  • previerka účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly