Slovenský English German Hungarian

AKTUALITY

Profil spoločnosti
05. máj 2014 - Služby na vysokej úrovni poskytujeme od roku 1993. Pôsobíme v se...
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
16. december 2013 - - účinnosť: 01.12.2013 - oblasť zmeny: základné imanie pri založ...
Dane

  • posudzovanie podnikateľských zámerov klienta z daňového hľadiska
  • návrhy daňových štruktúr maximálne zodpovedajúcich individuálnym potrebám klienta, vrátane analýzy následkov jednotlivých transakcií
  • optimalizácia a minimalizácia daňovej záťaže klienta pri využití všetkých dostupných legislatívnych prostriedkov
  • spracovanie daňových priznaní
  • registrácia klienta na príslušnom daňovom úrade
  • zastupovanie klienta pred správcom dane
  • riešenie sporných prípadov s daňovými úradmi
  • spolupráca s právnikmi, audítormi a inými špecialistami